bezoekdeachterhoek.nl
Ook naober worden?
klik hier
Kies uw taal arrow
Dialect NL
bezoekdeachterhoek.nl
'Stoete krumels': Home Bredevoort

Bredevoort Breevoort

Breevoort is de enige plaatse met stadsrechten in de gemeente Aalten in den Achterhook, previnsie Gelderland in Nederland.

't Olde vestingstadjen Breevoort is vanof 1818 deel van de gemeente Aalten. In de middeleeuwn was et stadjen de woonplaatse van borgmannen. Dizze kearls waren de verdeadigers van et vroggere kasteel Breevoort. De heern van Breevoort hebt van den veurmoaligen veurburchte nen heavig umstreden veste emaakt dee van 1326 tot 1795 heufdstad van de heerlekheid Breevoort was (umvattend de darpen Aalten Dinsper en Wenterswiek) met eure buurtschoppen. De Grote Grachte en 't Möllebastion herinnert nog an dizze tied.

De grootsheid van et kleine Breevoort blik deroet dat könningin Beatrix nog altied den titel "Vrouwe van Bredevoort" drög. De mölle van Breevoort hef doarumme de name "Prins van Oranje" kreggen, waoruut ok de verbondenheid met 't Huus van Oranje blik.

Hendrickje Stoffels (Breevoort, 1626 - Amsterdam, 1663) is de bekendste Breevoortse van geboarte. Zi-j was in de 17de eeuwe skildersmodel en vri-jster van Rembrandt van Rijn.

Teggenwoordig steet Breevoort laandelek veural bekend as bookestad. De jaorleksen gondelvoarte in september trök altied völle kiekers.


Geskiednis
Breevoort kump veur et eerst veur op de lieste met bezittingen van den eertsbiskop van Keulen van 1188, dee 3 andelen hef van et kasteel Breevoort. Noa Herman en Johan van Breevoort arfden den graaf van Lohn en den graaf van Steinfurt beiden 'n deel van de heerlekheid.

Noadat den graaf van Steinfurt zien deal verkoch had an de biskop van Münster en de graaf van Lohn, zienen deal oavergaf an de graaf van Gelre, begon den stried um et hele bezit van de heerlekheid Breevoort, tussen Münster en Gelre. Dee stried duurden meer as 200 joar. Vanof 1326 heurde Breevoort veur altied bi-j Gelderland.

Muntrecht

Munt 800 joar Breevoort.
In 1350 kreg Breevoort muntrecht. Muntheer was Kastelein Gerard Vullinc. Vullinc leet umstreaks 1350 op eigen name kwart groten sloan noar et veurbeeld van de munten van Reinald II van Gelre (1326 – 1343). (Woardeur Breevoort vandage den dag nog altied et recht hef um munten te sloan, zoas in 1988 tiedens et 800 joar bestoan)

Den hertog van Gelre verpandt in 1388 de heerlekheid Breevoort an Hendrik III van Gemen, weens zönne en kleinzönne ok pandheren van Breevoort waren. In 1388 kreg Breevoort veur de tweede kere stadsrechten.

Maarten van Rossum
Vanof 1492 tot 1526 was den graaf van Steinfurt pandheer, woarnoa et bestuur noar den Geldersen hertog ging, totdat den letsten wödden verslagen deur Keizer Karel V. Hee wodden doardeur 'Heer van Breevoort'. In dee tied is Maarten van Rossum pandheer van Breevoort zowal onder den letsten hertog as onder Keizer Karel V. Maarten van Rossum verni-jden neet lange doarnoa de olde middeleeuwse stad noar (in de veur den tied) ni-jste gangboare verstarkingen: met vestingwarken en eerden wallen; de olde stadsmure was neet langer bestand teggen et kriegsgeweld van dee tied.

Huus van Oranje
Noa keizer Karel V wodden könnink Filips II heer van Breevoort en hi-j deed de heerlekheid Breevoort in 1562 in pand an Diederik van Bronckhorst Batenburg in Anholt. Noa de ofzwering van Filips II wodden de Stoaten van Gelre 'Heer van Breevoort' en dee stelden in 1612 Prins Maurits an as pandhere. Hee mos doarveur 50.000 goldguldens betalen. In 1696 wodden de Heerlekheid deur de Stoaten van Gelre weg-egevvne an könnink-stadholder Willem III. Zo kwam de heerlekheid Breevoort helemoal in bezit van de Nassaus. Ene van de titels van Könningin Beatrix is doardeur nog altied 'vrouwe van Bredevoort'.


Breevoort met vestingwarken in 1734
De vestenstad Breevoort had nen strategiesen ligging tussen zwoar begoanboare brookgebeeden. Tiedens den Tachtigjoarigen Oorlog wödden Breevoort meerdere moalen beleagerd en veroaverd. In 1597 veroaverden Maurits de stad.
https://bezoekdeachterhoek.nl
't Grachthuys Bredevoort Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Antiquariaat De Zwaan Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Antiquariaat Ovidius Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Antiquariat Rainer Heeke Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Badmintonclub Shuttle Up '81 Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Betting Wonen BV Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Bredevoorts Cafetaria B.V. Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Buitenplaats Welgemoed Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
BySteph Beauty Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
De Kantlijn Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
De Oase Bredevoort Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Diantha Haarmode Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Eetgalerie de Heerlyckheid Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Museumcafe de Zwaan Bredevoort

bel direct
website
meer info
https://bezoekdeachterhoek.nl
Schimanski Bredevoort

bel direct
website
meer info